Toespraak namens het 8 maartcomité op Internationale Vrouwendag

 

8 maart 2017, in het Cafe Belcampo in Amsterdam

Beste vriendinnen en vrienden,

Op 8 maart gaan we wereldwijd de straat op samen met miljoenen vrouwen voor de bevrijding van de vrouw, net zoals Clara Zetkin dit meer dan honderd jaar geleden voor zich zag. Het vrouwenbewustzijn en de internationale samenwerking groeien overal op aarde, ook in Europa.

De tegenstellingen verscherpen zich. Door het wereldwijde gevecht tussen imperialistische machten om grondstoffen en invloedssferen is een recordaantal van 60 miljoen mensen op de vlucht gedreven vanwege oorlog, honger en milieuvernietiging. In de huidige vluchtelingencrisis zijn de vluchtende vrouwen en kinderen vaak degenen die het meest lijden.

Maar vrouwen staan ook vooraan als het gaat om de organisatie van internationale solidariteit en praktische hulp aan de basis. Ook in Nederland zetten mensen zich in om de vluchtelingen op te vangen en welkom te heten. De verkiezingen staan voor de deur en de regering, diverse partijen en de media proberen met dagelijkse propaganda en hetzes bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen en crisismaatregelen door te zetten. Wij keren ons tegen deze propaganda én tegen de crisispolitiek.

De crisismaatregelen van de regering Rutte en de monopolies met hun miljardenbezuinigingen betekenen sociale sloop op ongekende schaal met als gevolg werkloosheid en flexibele banen en honderdduizenden mensen die hun recht op zorg verliezen. Armoede grijpt om zich heen, omdat de rijken rijker worden. Inmiddels bezitten wereldwijd slechts acht miljardairs evenveel als de armste helft van de wereldbevolking.

Vrouwen werken in sectoren waar de hardste klappen vallen, ze krijgen ongeveer 18% minder betaald dan mannen en hebben nog steeds de hoofdverantwoordelijkheid in het gezin. En juist die gezinnen worden geacht de gevolgen van de afbraak van de zorg op te vangen. Van oppas-oma tot de zorg voor zieke, oudere en gehandicapte gezins- en familieleden. Het komt voornamelijk op de schouders van vrouwen terecht. In de strijd tegen de bezuinigingen en de afbraak van de zorg leveren de vrouwen een groot aandeel. Door hun vasthoudende acties is de regering gedwongen om toegevingen te doen. Dat is een succes, maar de vrouwen willen álle bezuinigingen in de zorg van tafel en zetten hun strijd dus door.

We voelen ons verbonden met de vrouwen in de zorg en de schoonmaak in Nederland die al jaren in opstand komen tegen de ontslagen, de extreme werkdruk en extreem lage lonen onder de leuzen Wij Zijn de Zorg en Nooit meer Onzichtbaar!

We willen een maatschappij waarin vrouwen niet gediscrimineerd, uitgebuit en onderdrukt worden. Er is een diepe wens en een groeiende activiteit van veel mensen voor een maatschappelijk alternatief. Regeringen en groeperingen maken een ruk naar rechts en antwoorden met reactionaire en fascistoïde maatregelen.

Volkeren en vooral ook vrouwen laten dit niet op zich zitten en sluiten zich aaneen. De strijd tegen racisme, fascisme en vrouwvijandige politiek groeit wereldwijd. Zo voelen we ons verbonden met de vrouwen in Polen die er met enorme stakingen en demonstraties voor zorgden dat het totale verbod op abortus niet doorging. Daarmee hebben ze de extreem reactionaire regering van Polen de eerste grote nederlaag toegebracht.

We voelen ons verbonden met de vrouwen in Argentinië, Peru en andere Latijns-Amerikaanse landen waar tienduizenden vrouwen in tientallen steden demonstreren en staken tegen het hardnekkige en dodelijke geweld tegen vrouwen onder de leuze Ni una Menos. Geen één meer!

Vrouwen moeten het recht bevechten om te beslissen met wie ze willen trouwen, ze hebben recht op zelfbeschikking om te bepalen hoe ze willen leven. De laatste jaren zijn in Turkije tientallen huisvrouwen, activisten en politiek geëngageerde vrouwen gemarteld en vermoord door de Turkse staat. Aanvallen op- en arrestaties van Koerden en leden van de progressieve Turkse partij HDP zijn aan de orde van de dag.

Ook het leven van vrouwen in Iran, India en Pakistan en andere landen in de regio wordt dagelijks door regeringen en imperialistische belangen bedreigd. En niet in de laatste plaats door de terreur van het fascistische en het bijzonder vrouwvijandige ISIS. In veel landen wordt het dagelijkse leven van vrouwen onhoudbaar gemaakt. Veel regeringen bepalen hoe vrouwen zich moet bewegen, kleden en denken. We protesteren met klem tegen deze praktijken en er zijn solidariteitsverklaringen en protestverklaringen opgesteld.

De dag na de installatie van Trump gingen in de VS miljoenen vrouwen (en mannen) de straat op in ‘Women’s Marches’. Meer dan 3,5 miljoen mensen demonstreerden in de VS en nog eens miljoenen in alle continenten. Vrouwen hebben dit initiatief genomen vanwege Trumps seksistische, vrouwvijandige woorden en daden, om zijn racistische uitspraken, zijn aanvallen op migranten en vluchtelingen, vanwege zijn aanvallen op het minimumloon, vakbonden en vakbondsrechten en zijn plannen om de milieuvernietiging met volle kracht door te zetten. Ook vandaag gaan vele vrouwen de straat op in Women’s marches en op zaterdag de 11e in Amsterdam.

Vrouwen komen in verzet en bundelen hun krachten om samen te strijden voor een andere toekomst, een beter bestaan voor vrouwen, kinderen en de hele maatschappij. Een rechtvaardige en gelijkwaardige maatschappij waar vrouwen bevrijd zijn is mogelijk. Kijk maar naar Rojava. De vrouwen van Rojava hebben samen met hun mannen een grote en hardnekkige strijd gevoerd tegen ISIS en zijn nu bezig om de maatschappij op te bouwen waar vrouwen gelijke rechten hebben. In alle lagen van de maatschappij hebben ze een beslissende rol. Met hun co-voorzitterschap heeft de vrouwelijke helft van deze gemeenschap haar plek op alle niveaus ingenomen. Zij laten hun stem horen en laten zien hoe de vrouw de maatschappij anders kan inrichten. We voelen ons verbonden met deze vrouwen die ondanks de meest brute terreur van de Turkse staat en ISIS een progressieve maatschappij bevechten en opbouwen. Wij steunen de strijd van alle Koerdische vrouwen en mannen voor hun bevrijding!

De vrouwenbeweging is sterk waar ze zich goed organiseert, bondgenoten maakt en het verzet tegen steeds meer aspecten van imperialistische onderdrukking tot haar zaak maakt. We moeten ons internationaal sterker organiseren tegen de regeringen die steeds rechtser worden. Een sterke geroganiseerde, niet partijgebonden vrouwenbeweging draagt daartoe bij – zo kunnen vrouwen werelden aaneen sluiten! Wij zijn wereldvrouwen en we moedigen alle vrouwen aan om zich aan te sluiten bij de strijdbare vrouwenbeweging - die verbonden is met het dagelijks leven van gewone vrouwen.

Wij strijden gezamenlijk voor de bevrijding van de vrouw in een bevrijde maatschappij overal ter wereld!

8 maart hoort aan de vrouwen van de wereld, die de straten en pleinen innemen met hun eisen: luid, zelfbewust en optimistisch.

8 maart strijddag - 8 maart vrij!

 

Publicatie 2017 Website van 8 maartcomité in Amsterdam