8 MAART AMSTERDAM

solidariteit van vrouwen wereldwijd

Een andere toekomst, een beter bestaan!

Weg met de oorlog, vrouwen vooraan!

8 maart - voor een bevrijde vrouw in een bevrijde maatschappij. Op Internationale Vrouwendag demonstreren vrouwen wereldwijd om de wederzijdse ondersteuning en onderlinge solidariteit in de strijd van alle vrouwen vooruit te brengen!

In het bijzonder geven we dit jaar aandacht aan jonge vrouwen. Vrouwen worden net als mannen uitgebuit, maar door de verantwoordelijkheid voor het gezin wordt de arbeid van vrouwen lager betaald. De zorg voor kinderen en ouderen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet niet op de schouders van vrouwen en meisjes drukken. In Nederland verdient bijna de helft van de vrouwen niet genoeg om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit is een gevolg van de dubbele uitbuiting en onderdrukking in het kapitalisme. Dit heeft geen toekomst. Jonge vrouwen nemen verantwoordelijkheid voor een toekomst zonder geweld en onderdrukking!

Nederland is solidair! Wereldwijd staan vrouwen op tegen de extreem reactionaire regeringen met hun seksisme en racisme, tegen onderdrukking van vrouwen, vrouwenhandel, geweld en onderdrukking op basis van geloof en overleefde tradities.

Gelijke rechten hebben wij alleen op papier! Sluit je aan en kom naar de 8 maartviering!

Deelnemers

De organisatie van de demonstratie en manifestatie wordt gesteund door deelnemende organisaties en alle actieve vrouwen die bij voorbereiding helpen.

· Stijgende armoede in Nederland

· Groeiende kloof arm en rijk

· Economische zelfstandigheid

· Internationale solidariteit van vrouwen

· Werkende vrouwen met kinderen

· Werkende armen en onbetaalde arbeid

· Dwangarbeid

· Afbraak van de Zorg

· Discriminatie en racisme

· Seksisme

We richten onze pijlen op:

Op donderdag 8 maart 2018 vieren wij Internationale Vrouwendag in Amsterdam

met landelijke demonstratie en manifestatie!

Bankrekeningnummer: 

NL56 ASNB 0707 8029 46 t.n.v. J.C.A. Possel e/o N.I.Skoraia o.v.v.  ‘8 maartcomité Amsterdam’.

Doneer!

Afdeling Amsterdam

E-mail: 8maartcomite@gmail.com

 

Jane: 06- 2414 7710

Natasha: 06- 3434 0608

Copyright @2017

Contact Comité

Social Media

Afdeling Nederland 

E-mail: info@wereldvrouwenconferentie.nl

 

Halinka: 06- 2039 0233

Contact Wereldvrouwen

We houden je op de hoogte met de kwartaalnieuwsbrief: Nieuwsbrief Wereldvrouwen

Doneer! We hebben geen structurele subsidies daarom is je donatie onmisbaar!